دفتر وکالت FZF

Franke Hantschel Kurzius PartmbB aus Frankfurt

دفتر حقوقی FZF  متخصص شما در امور حقوقی شرکتها و سازمان های غیرانتفاعی و غیر دولتی و مردم نهاد و همین طور  قانون مهاجرت مستقر در فرانکفورت است. بیش از 20 سال است که ما به موکلان خود به  عنوان کارشناسان حقوقی  انجمن ها، بنیادها، اتحادیه های کارگری و GmbH  در سراسر آلمان و در سطح بین المللی مشاوره می دهیم.
یکی از نقاط تمرکز ما مشاوره و نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی در امور شرکت ها، انجمن ها، شرکت های غیرانتفاعی، قانون کار، و امور مربوط به مهاجرت کاری یا مهاجرت کارگران ماهر و قانون اقامت است. وکلای ما خود در بسیاری از شرکت ها و ارگان های به صورت عام المنفعه نیز شاغل و بنابراین قادر به درک وضعیت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل و اعضای هیئت نظارت هستند. ارائه راه حل های فردی برای مشکلات حقوقی شما هدف ما است. در صورت لزوم، ما از یک شبکه گسترده و با تجربه  از وکلا و مشاوران مالیاتی متخصص استفاده می کنیم.
در باره ی ما
Immigration Rechtsanwalt Frankfurt

مهاجرت

ما در دنیایی جهانی زندگی و کار می کنیم. مهاجرت افراد در حال حاضر جزء لاینفک کار روزانه در سازمان ها و شرکت های مشتریان ماست...
گذر اجمالی
فرد خردمند به دنبال نصیحت نیکو می گردد.
سلیمان

مطالب